Bảng giá Vàng hôm nay

Cập nhật 10/12/2022 06:12
Loại
Triệu đồng/lượng
Hôm nay (10/12/2022) Hôm qua (09/12/2022)
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HCM
66,200 67,000 66,200 67,000
AVPL/SJC HN
66,150 67,000 66,150 67,000
Hà Nội PNJ
53,200 54,300 53,200 54,300
Hà Nội SJC
66,300 67,100 66,300 67,100
SJC 1L, 10L
66,300 67,100 66,300 67,100
SJC 2c, 1C, 5 phân
66,300 67,130 66,300 67,130
SJC 5c
66,300 67,120 66,300 67,120
TPHCM PNJ
53,200 54,300 53,200 54,300
TPHCM SJC
66,300 67,100 66,300 67,100
Giá vàng thế giới (USD/ounce)
1,798 $ 8 1,798 $ 8 1,806 $ 1,806 $
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo