Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Bảng Tỷ giá USD mới nhất, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay 23/01/2022
Đơn vị: VND
Giá mua
Giá chuyển khoản
Giá bán
USD
22,580.00
22,610.00
22,810.00
EUR
25,093.26
25,346.73
26,476.54
JPY
194.20
196.16
205.82
KRW
16.68
18.53
20.31
SGD
16,246.61
16,410.72
16,925.44
AUD
15,867.02
16,027.29
16,529.98
CAD
17,389.95
17,565.61
18,116.55
CHF
24,071.41
24,314.56
25,077.18
DKK
-
3,399.65
3,527.38
GBP
29,498.31
29,796.27
30,730.82
HKD
2,840.03
2,868.72
2,958.70
INR
-
302.73
314.61
KWD
-
74,941.09
77,883.03
MYR
-
5,347.43
5,460.27
NOK
-
2,470.02
2,573.10
RUB
-
307.09
342.19
SEK
-
2,472.38
2,575.56
THB
596.40
662.66
687.56
Cập nhật: 2021-12-01 18:55:03 Đơn vị: VNĐ, chỉ mang tính chất tham khảo Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam