Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Bảng Tỷ giá USD mới nhất, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay 03/08/2021
Đơn vị: VND
Giá mua
Giá chuyển khoản
Giá bán
USD
22,820.00
22,850.00
23,050.00
EUR
26,555.36
26,823.59
27,937.21
JPY
204.69
206.76
215.43
KRW
17.25
19.17
21.00
SGD
16,544.64
16,711.76
17,235.76
AUD
16,482.17
16,648.66
17,170.68
CAD
17,914.31
18,095.26
18,662.65
CHF
24,715.54
24,965.19
25,747.98
DKK
-
3,596.64
3,731.74
GBP
31,080.80
31,394.74
32,379.13
HKD
2,878.00
2,907.07
2,998.22
INR
-
307.98
320.07
KWD
-
76,314.04
79,309.15
MYR
-
5,380.92
5,494.41
NOK
-
2,549.65
2,656.03
RUB
-
313.96
349.85
SEK
-
2,617.97
2,727.20
THB
615.51
683.90
709.59
Cập nhật: 2021-08-03 18:45:13 Đơn vị: VNĐ, chỉ mang tính chất tham khảo Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam