Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Bảng Tỷ giá USD mới nhất, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay 27/11/2021
Đơn vị: VND
Giá mua
Giá chuyển khoản
Giá bán
USD
22,545.00
22,575.00
22,775.00
EUR
24,776.09
25,026.35
26,141.92
JPY
191.44
193.37
202.48
KRW
16.47
18.30
20.05
SGD
16,151.64
16,314.79
16,826.52
AUD
15,853.60
16,013.74
16,516.03
CAD
17,461.89
17,638.27
18,191.51
CHF
23,651.17
23,890.07
24,639.41
DKK
-
3,357.25
3,483.39
GBP
29,421.88
29,719.07
30,651.25
HKD
2,835.47
2,864.11
2,953.95
INR
-
303.72
315.65
KWD
-
74,776.07
77,711.64
MYR
-
5,307.61
5,419.62
NOK
-
2,475.94
2,579.27
RUB
-
304.34
339.13
SEK
-
2,439.52
2,541.33
THB
598.86
665.40
690.40
Cập nhật: 2021-11-27 09:05:02 Đơn vị: VNĐ, chỉ mang tính chất tham khảo Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam