Giá vàng hôm nay, biểu đồ giá vàng SJC online, giá vàng 9999 PNJ

Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàngthống kê được cập nhật liên tục
Hôm nay (27/11/2021)
Hôm qua (26/11/2021)
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
DOJI HN 60,000,000 250k 60,850,000 150k 60,250,000 61,000,000
DOJI SG 60,000,000 300k 60,800,000 200k 60,300,000 61,000,000
MARITIME BANK 59,400,000 300k 61,000,000 500k 59,100,000 60,500,000
Phú Qúy SJC 60,100,000 150k 60,850,000 150k 60,250,000 61,000,000
VIETINBANK GOLD 60,250,000 61,070,000 60,250,000 61,070,000
SJC TP HCM 60,000,000 250k 60,850,000 200k 60,250,000 61,050,000
SJC Hà Nội 60,000,000 250k 60,870,000 200k 60,250,000 61,070,000
SJC Đà Nẵng 60,000,000 250k 60,870,000 200k 60,250,000 61,070,000
PNJ TP.HCM 51,550,000 52,350,000 51,550,000 52,350,000
PNJ HN 51,550,000 52,350,000 51,550,000 52,350,000
DOJI HN 60,000,000 250k 60,900,000 100k 60,250,000 61,000,000
DOJI SG 60,000,000 300k 60,800,000 200k 60,300,000 61,000,000
Cập nhật: 2021-11-27 10:00:06 Đơn vị: đồng/lượng. Tăng giảm so sánh với ngày trước đó