Giá vàng hôm nay, biểu đồ giá vàng SJC online, giá vàng 9999 PNJ

Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàngthống kê được cập nhật liên tục
Hôm nay (22/09/2021)
Hôm qua (21/09/2021)
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
DOJI HN 56,700,000 200k 57,550,000 50k 56,500,000 57,500,000
DOJI SG 56,400,000 57,600,000 56,400,000 57,600,000
MARITIME BANK 55,600,000 57,000,000 55,600,000 57,000,000
Phú Qúy SJC 56,700,000 450k 57,500,000 250k 56,250,000 57,250,000
VIETINBANK GOLD 56,450,000 300k 57,120,000 300k 56,150,000 56,820,000
SJC TP HCM 56,450,000 300k 57,100,000 300k 56,150,000 56,800,000
SJC Hà Nội 56,450,000 300k 57,120,000 300k 56,150,000 56,820,000
SJC Đà Nẵng 56,450,000 300k 57,120,000 300k 56,150,000 56,820,000
DOJI HN 56,700,000 200k 57,550,000 50k 56,500,000 57,500,000
DOJI SG 56,400,000 57,600,000 56,400,000 57,600,000
MARITIME BANK 55,600,000 57,000,000 55,600,000 57,000,000
Phú Qúy SJC 56,700,000 450k 57,500,000 250k 56,250,000 57,250,000
Cập nhật: 2021-09-21 18:55:01 Đơn vị: đồng/lượng. Tăng giảm so sánh với ngày trước đó